Ubezpieczenie

Uczestnicy imprez organizowanych przez Nasze biuro ubezpieczeni są na podstawie umowy generalnej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Signal Iduna S.A. w ramach polisy zbiorowej.
Imprezy zagraniczne – zakres Standard:
– Ubezpieczenie kosztów leczenia KL do 10.000 EUR
– Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW do 15.000 PLN
– Ubezpieczenie bagażu podróżnego BP 800 PLN
Imprezy krajowe – zakres Standard:
– Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW do kwoty 10.000 PLN
Ponadto proponujemy wykupienie dodatkowych ubezpieczeń:
– Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
– Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w dwóch wersjach ze zwrotem 80% lub 100% kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego – które należy wykupić do 5 dni od zawarcia umowy jeżeli do rozpoczęcia podróży pozostało więcej niż 30 dni, w dniu zawarcia umowy jeżeli do rozpoczęcia podróży pozostało mniej niż 30 dni.
Pliki do pobrania:
Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNE PODRÓŻE
Ogólne warunki ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Ogólne warunki ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ
Posiadamy również ubezpieczenia dla osób podróżujących prywatnie.