Dokumenty

 

Certyfikat Gwarancji ubezpieczeniowej

Pobierz

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 

Pobierz

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Pobierz

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże

Pobierz

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia bagaż

Pobierz

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia

Pobierz

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji 

Pobierz